Montage av panna 622 ton, Kanaler och utrustning 641 ton